prointerior.fi
Ammattilaisille suunnattu projekti- ja tilasuunnittelun esitekirjasto mahdollistaa yritysten tuoteluetteloiden ja -esitteiden selaamisen verkossa painotuotteiden tapaan. Palvelussa on yli 55 000 esitesivua.

PROINTERIOR MEDIAPARTNERIT

mediapartnerit -sivustolla voit käydä lukemassa ja tutustumassa prointerior -lehden yhteistyökumppanien julkaisuihin.

Julkaisut jakavat tietoa rakentamisen erityistoimialoista, kuten mm. valaistuksesta, akustiikasta ja rakennusten sisäilmastosta. Yhteistä mediapartnereille on myös se, että he järjestävät koulutusta alan ammattilaisille.

Lisätietoja mediapartneri -konseptista antaa projektipäällikkö Tom Appelroth.
Yhteystiedot: tom@publico.com, puhelin: 09 6866 2524

valosto Lue VALO-lehti (sis. lehden arkisto)
Seuran tarkoituksena on esitelmien, keskustelujen, tutkimusten ja kokeilujen sekä julkaisujen avulla edistää laajempaa kokemusten vaihtoa niissä kysymyksissä, jotka liittyvät valoon, valaistukseen, säteilyyn ja näkemiseen. Seura tekee toimialansa puitteissa aloitteita ohjeiden, määräysten ja standardien laatimiseen, antaa lausuntoja viranomaisille sekä edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä muiden vastaavien järjestöjen kanssa.
sisäilmayhdistys Lue Sisäilmauutiset-lehti (sis. lehden arkisto)
Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.
puuinfo Lue Puu-lehti (sis. lehden arkisto)
Puuinfo Oy tuottaa ja välittää oikeaa tietoa puun käytöstä niin rakennusalalle kuin kuluttajillekin. Ohjeistusta ja suunnittelutyökaluja kehittämällä sekä koulutusta järjestämällä Puuinfo tukee osaamisen kehittymistä eri kohderyhmissä. Viestinnällä luodaan puulle ja puuteollisuudelle sekä puun jatkojalostukselle positiivista ilmapiiriä. Kohderyhminä ovat viranomaiset, rakentamisen ammattilaiset, poliittiset päättäjät ja suuri yleisö.

Puuinfon jäseninä on yli sata puualan yritystä, jotka rahoittavat toiminnan. Sen osakkaita ovat Metsäteollisuus ry, Suomen Sahat ry. ja Suomen Puutavara- ja Rakennustarvike-kauppiasyhdistys SPY ry. Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki yritykset, joiden tavoitteena on puun käyttöön liittyvän osaamisen kehittäminen ja puutuotteiden menekinedistäminen.
ecophon Lue Akustiikka & Estetiikka-lehti (sis. lehden arkisto)
Ecophon julkaisee Suomessa kerran vuodessa Akustiikka & Estetiikka -asiakaslehteä. Lehdessä käsitellään mm. case-tapausten avulla miellyttävän ääniympäristön luomista erilaisiin tiloihin sekä pyritään jakamaan käytännönläheistä tietoa akustiikka-asioista.
© PubliCo Oy | Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki | Puh. (09) 686 6250